KDT จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้น้องๆ นักเรียน ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561

29-03-2561

"Corporate Social Responsibility"

โครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

 

ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้น้องๆนักเรียน"โรงเรียนวัดหลังถ้ำ"

ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561

 

้       บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับทีมงานจัด "กิจกรรมการให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้น้องๆ นักเรียน ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561" ครั้งนี้เรามาจัดกิจกรรมกันที่ "โรงเรียนวัดหลังถ้ำ" โดยไปให้ความรู้ ร่วมเล่นเกมส์สนุกๆและมีกิจกรรมถาม-ตอบ คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัยจากยาเสพติด พิษร้ายภัยสังคม

       นอกจากนี้ยังมีของรางวัลสำหรับน้องๆที่ร่วมเล่นเกมส์และตอบคำถาม รวมไปถึงกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมต่างๆอีกมากมาย ที่ขนมาเอาใจน้องๆหนูๆกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เพลิดเพลินกันอย่างจุใจ ซึ่งกิจกรรมดีดีแบบนี้จะยังคงจัดต่อเนื่องไปทุกๆเดือน สำหรับโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานประกอบกิจการและโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ ให้สาระความรู้และสร้างโอกาสด้านการศึกาาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชนต่อไป