นำเข้าเครื่องจักร 200 Kw. ( ใหม่ )

07-01-2560

นำเข้าเครื่องจักร 200 Kw. 

              บริษัทของเราได้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 200Kw 50KHz เพื่อตอบสนองความหลากหลายและความต้องการของลูกค้าซึ่ง บริษัทมีเครื่องอินดักชั่นความถี่ตั้งแต่10-200 kHZ กำลังไฟฟ้า 10-250 kW ไว้บริการลักษณะชิ้นงานตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงชิ้นงานขนาดใหญ่รวมไปถึงกระบวนการอินดักชั่นที่ใช้สำหรับการชุบแข็งที่มีทั้งชนิดลักษณะคลื่นความถี่ปานกลางไปจถึงคลื่นความถี่สูง

             ล่าสุดเครื่องจักรใหม่ที่มีการนำเข้ามา 200Kw 50KHz สามารถนำมาใช้กับงานที่รูปทรงเป็นเอกลักษณ์ หรืองานที่มีรูปร่างซับซ้อนก็ได้ทั้งยังสามารถ ชุบให้แข็งเฉพาะผิวหรือแข็งตลอดทั้งตัวได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทยังสามารถทำการชุบแข็งโดยสามารถควบคุมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการชุบงานแต่ละชนิด ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น