การชุบผิวแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ  (Induction Hardening) กรรมวิธีนี้นิยมใช้กับเหล็กกล้า คาร์บอนปานกลาง (0.4-0.5%C) และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (0.8-1.2%C) กระทำโดยให้ความร้อนกับ ชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูง จากนั้นนำเหล็กไปชุบน้ำหรือทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติของชิ้นงานภายหลังการอบชุบจะทนต่อ การเสียดสีและทนต่อความล้าได้ดี
การอบคืนไฟ (Tempering)
หลังจากเราชุบแข็งชิ้นงานเราจะนำไปอบคืนไฟ (Tempering)  กระบวนการนี้จะกระทำภายหลังกระบวนการชุบแข็ง เนื่องจากเหล็กภายหลังการชุบแข็งจะได้ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นมาร์เทนไซด์ หรือเบนไนท์ และมีออสเตนไนท์ตกค้างอยู่บ้าง นอกจากนี้จะมี ความเครียดเกิดขึ้นภายใน ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าว จึงควรทำการอบคืนไฟภายหลังการชุบแข็ง
หลังจากผ่านกระบวนการชุบแข็งชิ้นงานแล้ว เราจะนำชิ้นงานมาตัด,ขัด และนำมาวัดค่าความแข็งเพื่อตรวจสอบว่าได้ตามความต้องการของลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com