การชุบผิวแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (Induction Hardening)

       การชุบแข็งผิวด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ซึ่งชนิดของเหล็กที่สามารถผ่านกรรมวิธีนี้ได้ก็คือเหล็กกล้า คาร์บอนปานกลาง (0.4-0.5%C) และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (0.8-1.2%C) กระทำโดยให้ความร้อนกับชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูง  ทำให้ชิ้นงานโลหะนั้นแข็งตัวขึ้นจากนั้นนำเหล็กไปชุบน้ำหรือทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติของชิ้นงานภายหลังการอบชุบจะเพิ่มคุณสมบัติของโลหะในการทนต่อความล้าและทนต่อการเสียดสี

การอบคืนไฟ (Tempering)


       หลังจากเราชุบแข็งชิ้นงานเราจะนำไปอบคืนไฟ (Tempering) กระบวนการนี้จะกระทำภายหลังกระบวนการชุบแข็ง เหล็กที่ผ่านการชุบมาแล้วย่อมจะเกิดความเครียด (strain) ขึ้นภายใน และมีความแข็งเพิ่มขึ้น แต่เหล็กจะขาดคุณสมบัติทางด้าน ความเหนียว (Ductility) ทำให้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งาน เพราะถ้าเกิดมีการกระแทกชิ้นเหล็กอาจจะแตกร้าวได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติเสียใหม่โดยการอบคืนตัว โดยวิธีการเผาภายในเตาที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 200 ๐C – 400 ๐C ทิ้งไว้ประมาณ 1 – 3 ชั่วโมงแล้วเอาออกปล่อยให้เย็นในอากาศธรรมดา เหล็กจะมีคุณสมบัติด้านความเหนียวดีขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าว จึงควรทำการอบคืนไฟภายหลังการชุบแข็งซึ่งวิธีการนี้จะเพิ่มคุณสมบัติทางด้านความเหนียวขึ้น เหล็กกล้าจะมีอัตราการยืดตัวที่เพิ่มขึ้น จะสูญเสียความแข็งลงเล็กน้อย

Powered by MakeWebEasy.com