OUR PRODUCT
บริการผลิตเครื่องจักร
การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
ตัวเหนี่ยวนำ (Coil)
K.D HEAT TECHNOLOGY
รับผลิตเครื่องจักร 
เรามีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องจักร พร้อมทั้งทีมงานช่างฝีมือและเครื่องจักรอันทันสมัย ประกอบกับระบบบริหารงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2005 จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
K.D HEAT TECHNOLOGY ยินดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการออกแบบ Drawing และการผลิตเครื่องจักรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการติดตั้งให้แก่ท่านได้
 การชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) 
      K.D HEAT TECHNOLOGY มีวิธีการชุบผิวแข็งที่เชี่ยวชาญโดยมีกรรมวิธีอย่างพิถีพิถันเป็นขบวนการปรับสภาพทางความร้อน การทำผิวของเหล็กให้มีความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ภายในยังคงเหนียวไว้
      การอบชุบปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 0.30% แต่ถ้าเป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.30% K.D. HEAT ก็สามารถนำมาอบชุบด้วยกรรมวิธีการเหนี่ยวนำหรือใช้เปลวไฟได้เลย เพื่อผิวเคลือบภายนอกของโลหะจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเนื้อโลหะภายใน การชุบผิวแข็ง จะแข็งแต่ภายนอก แต่ในแกนภายในจะไม่แข็งไปด้วย
       ความลึกของผิวแข็งขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการแพร่ซึมของธาตุคาร์บอนหรือไนโตรเจน ภายหลังการอบชุบของชิ้นงานจะมีความแข็งเพิ่มขึ้นทนต่อการสึกหรอ มักนิยมใช้กับงานประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ฟันเฟือง เพลาส่ง กำลัง เกลียว และแท่นนำเลื่อนต่างๆ 
 
หลักการทำงานของการชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
        เริ่มจากรถยนต์จนถึงเครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องต่างๆเหล่านี้จะมีชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่ส่งกำลัง และการส่งกำลังนี้ก็มีวัถตุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานของระบบกลไกขึ้น และวิธีการอย่างหนึ่งที่จะดึงสมรรถนะในเชิงเครื่องกลให้สูงขึ้นได้ นั่นคือการดึงเอาคุณสมบัติเฉพาะของชิ้นส่วนวัสดุโลหะนั้นๆ ออกมา สิ่งนี้คือการทำงานชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง

        หลักการการนำความร้อนจะอาศัยการส่งกระแสไฟคลื่นความถี่สูงไปยังตัวนำ(Coil)ซึ่งจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสลับที่Coil และบนพื้นผิวโลหะจะเกิดกระแสไฟไหลวนในทิศทางตั้งฉากซึ่งมาจากการนำของสนามแม่เหล็กสลับ ซึ่งจะแทรกซึมสู่พื้นผิวของวัสดุทำให้เกิดปฏิกิริยาความร้อนขึ้น ทำให้พื้นผิวโลหะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างกระทันหัน ซึ่งจะเป็นลักษณะไม่สัมผัสกัน

        อุณหภูมิและชั้นความลึกในการชุบแข็งนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถเลือกความถี่ และกำหนดค่าการควบคุมเครื่อง ให้ได้เงื่อนไขการทำงานอย่างคงที่

หลักการทำงานของการชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง

เป็นการส่งกำลังมีวัตถุประสงเพื่อให้เกิดการทำงานของระบบกลไก ใช้สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องต่างๆ ที่มีชิ้นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ทำหน้าที่ส่งกำลังส่วนมากจะใช้กับงานประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, เครื่องบิน, และเครื่องยนต์ต่างๆ 

การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่ไฟฟ้า คือการดึงเอาคุณสมบัติเฉพาะของชิ้นส่วนนั้นๆ ให้มีความทานสูงขึ้น หลักการนำเอาความร้อนจะอาศัยการส่งกระแสไฟคลื่นความถี่สูงไปยังตัวเหนี่ยวนำ (Coil) ที่ K.D. HEAT TECHNOLOGY จะออกแบบตัวเหนี่ยวนำมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละชิ้นงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งตัวเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสลับที่ตัวเหนี่ยวนำ และบนพื้นผิวโลหะ

Powered by MakeWebEasy.com