การชุบผิวแข็ง
     การชุบแข็ง (Surface Hardening)  การชุบผิวแข็ง หมายถึง เป็นการทำผิวของเหล็กให้มีความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ภายในยังคงเหนียวไว้ การอบชุบปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 0.30% แต่ถ้าเป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.30% ก็สามารถนำมาอบชุบด้วยกรรมวิธีการเหนี่ยวนำหรือใช้เปลวไฟได้เลย ความลึกของผิวแข็งขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการแพร่ซึมของธาตุคาร์บอน หรือไนโตรเจน ภายหลังการอบชุบของชิ้นงานจะมีความแข็งเพิ่มขึ้นทนต่อการสึกหรอ มักนิยมใช้กับงานประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ฟันเฟือง เพลาส่ง กำลัง เกลียว และแท่นนำเลื่อนต่างๆ
 
หลักการทำงานของการชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
        เริ่มจากรถยนต์จนถึงเครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องต่างๆเหล่านี้จะมีชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่ส่งกำลัง และการส่งกำลังนี้ก็มีวัถตุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานของระบบกลไกขึ้น และวิธีการอย่างหนึ่งที่จะดึงสมรรถนะในเชิงเครื่องกลให้สูงขึ้นได้ นั่นคือการดึงเอาคุณสมบัติเฉพาะของชิ้นส่วนวัสดุโลหะนั้นๆ ออกมา สิ่งนี้คือการทำงานชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง

        หลักการการนำความร้อนจะอาศัยการส่งกระแสไฟคลื่นความถี่สูงไปยังตัวนำ(Coil)ซึ่งจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสลับที่Coil และบนพื้นผิวโลหะจะเกิดกระแสไฟไหลวนในทิศทางตั้งฉากซึ่งมาจากการนำของสนามแม่เหล็กสลับ ซึ่งจะแทรกซึมสู่พื้นผิวของวัสดุทำให้เกิดปฏิกิริยาความร้อนขึ้น ทำให้พื้นผิวโลหะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างกระทันหัน ซึ่งจะเป็นลักษณะไม่สัมผัสกัน

อุณหภูมิและชั้นความลึกในการชุบแข็งนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถเลือกความถี่ และกำหนดค่าการควบคุมเครื่อง ให้ได้เงื่อนไขการทำงานอย่างคงที่
PRODUCTS US
เครื่องจักร
การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
ตัวเหนี่ยวนำ(Coil)
Powered by MakeWebEasy.com